การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

รหัสวิชา
51324

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

dารแปลอนุเฉทชนิดต่างๆ ข่าว หัวข้อข่าว เพลง บทละครและภาพยนตร์ บทคัดย่อ เอกสารราชการ เอกสารในเชิงธุรกิจ บทความ และ วารสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books