การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ


ผู้สอน
อาจารย์ สุนิสา โส๊ะอุ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การแปลเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

รหัสวิชา
51324

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายวิชา

dารแปลอนุเฉทชนิดต่างๆ ข่าว หัวข้อข่าว เพลง บทละครและภาพยนตร์ บทคัดย่อ เอกสารราชการ เอกสารในเชิงธุรกิจ บทความ และ วารสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books