ท้องฟ้าแสนสวย ป.1
ผู้สอน

นางสาว จุฬารัตน์ ทากุ่ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ท้องฟ้าแสนสวย ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5133

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ราษฏร์รังสฤษดิ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ท้องฟ้ามีลักษณะกลมครอบตัวเรา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.