วิทยาศาสตร์

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้เพื่อการทดสอบ user testing ของวิชา HCI ปีการศึกษา 1/2554