homeคอมพิวเตอร์ 6 (ง33202)
person
คอมพิวเตอร์ 6 (ง33202)

ผู้สอน
นาย ธีรพงษ์ กันตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมพิวเตอร์ 6 (ง33202)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5145

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เะเเเเ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)