homeช่างอุตสาหกรรม
person
ช่างอุตสาหกรรม

ผู้สอน
นาย อาทิตย์ พุ่มพวงเกียรติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ช่างอุตสาหกรรม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5148

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

โปรแกรมช่างอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)