homeการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (สสท.1)
person
การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (สสท.1)

ผู้สอน
นาย ธีระ บินกาเซ็ม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น (สสท.1)

Class ID
51487

Class Code
30900-0001

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

คำอธิบายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการโปรแกรมเว็บเบื้องต้น หลักการระบบเว็บไซต์ (Client-Server) การเขียน โปรแกรมรองรับการแสดงผลฝั่งไคลเอนต์ (Front-end) เรียนรู้และจัดการองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ (Element) เบื้องต้น และการเขียนโปรแกรมประมวลผลฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Back-end) เบื้องต้น คําสั่งพื้นฐาน ตัวแปร ตัวดําเนินการ เงื่อนไขและการทําซ้ำ การจัดการด้านเวลา การสร้างและจัดการไฟล์ การสร้างและใช้งานฟังก์ชัน เบื้องต้น การอัพโหลดไฟล์ขึ้นเซิร์ฟเวอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)