เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สังคม ม.1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สันดานมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักจะ"จดจำ"คนอื่นในเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี สันดานมนุษย์........มักตัดสินคนอื่นว่าผิดไว้ก่อนเสมอ.