สังคม ม.1

คำอธิบายชั้นเรียน

สันดานมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักจะ"จดจำ"คนอื่นในเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี สันดานมนุษย์........มักตัดสินคนอื่นว่าผิดไว้ก่อนเสมอ.