homeสังคม ม.1
person
สังคม ม.1

ผู้สอน
ลาวัลย์ เงื่่อนตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคม ม.1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5151

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สันดานมนุษย์ส่วนใหญ่นั้นมักจะ"จดจำ"คนอื่นในเรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี สันดานมนุษย์........มักตัดสินคนอื่นว่าผิดไว้ก่อนเสมอ.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)