homeเคมี 4 ( ว30224)
personperson_add
เคมี 4 ( ว30224)

ผู้สอน
นาย ธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 4 ( ว30224)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5152

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)