ผู้สอน
นาย ธวัฒน์ชัย แก้วเมืองปัก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เคมี 4 ( ว30224)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5152

สถานศึกษา

โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555