homeคณิตศาสตร์ 2
personperson_add
คณิตศาสตร์ 2

ผู้สอน
นาย นิวัตร บุญช่วย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5156

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้เรื่องเศษส่วน โดยใช้ภาพประกอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)