เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเครื่องร่อน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การสร้างเครื่องร่อน แบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์ นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและ สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานกลุ่มร่วมกัน