homeการเครื่องร่อน
personperson_add
การเครื่องร่อน

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเครื่องร่อน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5157

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเครื่องร่อน แบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์ นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและ สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานกลุ่มร่วมกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)