homeการเครื่องร่อน
person
การเครื่องร่อน

ผู้สอน
นาย พิสันติ์ จันทร์เขียว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเครื่องร่อน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5157

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การสร้างเครื่องร่อน แบบต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสาระวิทยาศาสาตร์ นักเรียนทุกชั้นเรียนสามารถเข้ามาศึกษาและ สร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและการทำงานกลุ่มร่วมกัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)