homeบาสเกตบอล
person
บาสเกตบอล

ผู้สอน
นาย รุ่งโรจน์ ปักตะคุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
บาสเกตบอล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5160

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สามารถเล่นบาสเกตบอลได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)