คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4

คำอธิบายชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4 ภาคเรียนที่ 1  ได้เเก่

1.  เรื่องเซต

2.  การให้เหตุผล

3.  จำนวนจริง

4.  เลขยกกำลัง