homeการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)พุธเช้า
person
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)พุธเช้า

ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์พร จารุจิตร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาอังกฤษ)พุธเช้า

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
51636

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)