homeเคมี ม.6/4
person
เคมี ม.6/4

ผู้สอน
นาย ณเรศ เซ็งแซ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี ม.6/4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5166

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตั้งใจเรียน ไม่ลอกกัน ไม่มีวันตกแน่นอน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)