เคมี ม.6/4

คำอธิบายชั้นเรียน

ตั้งใจเรียน ไม่ลอกกัน ไม่มีวันตกแน่นอน