homeห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์
person
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์

ผู้สอน
นาย สุขสันต์์ ยุบลชิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ห้องสมุดคณะรัฐศาสตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5170

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศูนย์รวมวารสาร และจุลสารทางวิชาการ เพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)