ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1


ผู้สอน
นาย มานพ บุญมา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 8 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1

Class ID
5171

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านผาหลัก
คำอธิบายวิชา

 รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านผาหลัก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)