homeไมโครคอมพิวเตอร์
personperson_add
ไมโครคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
person
นางสาว เพ็ญประภา แซ่เตีย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ไมโครคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5173

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาไมโครคอมพิวเตอร์ ครับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)