homeการงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
personperson_add
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

ผู้สอน
นาย นรเด่น ดาโอ๊ะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5174

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้เป็นรายวิชาที่ช่วยในการฝึกหัดใช้คอมพิวเตอร์และกระบวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่่งมีความเหมาะสมกับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อให้นักเรียนมีทักษะและความชำนาญในระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทันกับยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งในปัจจุบัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)