homeการแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)
personperson_add
การแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)

ผู้สอน
นาง คุณากร ทิพย์มนตรี
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การแต่งคำประพันธ์ ท ๓๑๒๐๕ (ชั้นม.๔/๒)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5177

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่จัดให้มีการเรียนรู้เกี่ยวการแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ โคลง ฉันท์  กาพย์  กลอน  ร่าย 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)