homeuser testing
person
user testing

ผู้สอน
อนุสรา แต๊ะบู๊
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
user testing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
518

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อทดสอบบทบาทของการเป็นผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)