ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอน

นาย นพรัตน์ เขียวอาสา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5183

สถานศึกษา
วิทยาลัยราชพฤกษ์

คำอธิบายชั้นเรียน

ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.