homeคณิตศาสตร์ 6/2
person
คณิตศาสตร์ 6/2

ผู้สอน
นาง สุวรรณี วันทนา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 6/2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5194

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คณิตศาสตร์ (ค 33102)   ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2555

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)