multimedia

ผู้สอน
นาย สูไฮมิง ลอตันหยง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
multimedia

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5195

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มัลติมีเดีย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)