ศิลปะพื้นฐานสำหรับแอนิเมชั่น 1/2563


ผู้สอน
Ekaraj Worasamutprakarn
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศิลปะพื้นฐานสำหรับแอนิเมชั่น 1/2563

Class ID
51964

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คำอธิบายวิชา

องค์ประกอบศิลป์ เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นที่ว่าง พื้นผิว น้ำหนัก ทฤษฎีสี แสงเงา ภาพทัศนมิติ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ พื้นที่เชิงบวกและลบ ตำแหน่งจุดสนใจ เอกภาพ ความสมดุล สัดส่วน จังหวะการเน้น การวาดภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)