homeป.6/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ป.6/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
อาจารย์ คมกริช แม่นยำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6/3 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5207

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

 
เว็บไซท์ส่วนกลางสำหรับห้อง ป.6/3 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)