homeป.6/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ป.6/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
อาจารย์ คมกริช แม่นยำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ป.6/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5208

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เว็บไซท์ส่วนกลางสำหรับห้อง ป.6/4 เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)