homeการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3
person
การสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ เพตาเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5213

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สื่อประเภทแอนิเมชั่นในปัจจุบันนั้น  เข้าช่วยในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำบทเรียน  ดึงดูดความสนใจ หากนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้านแอนิเมชั่นได้ด้วยตัวเองยิ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  เห็นความสำคัญของตัวเองและผู้อื่น  เป็นผลงานที่จะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)