homeการสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3
personperson_add
การสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3

ผู้สอน
นาย วรวุฒิ เพตาเสน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสร้างชิ้นงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นด้วย Adobe Flash CS3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5213

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อประเภทแอนิเมชั่นในปัจจุบันนั้น  เข้าช่วยในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก  เพราะทำให้นักเรียนเกิดความสนใจ  ช่วยให้นักเรียนสามารถจดจำบทเรียน  ดึงดูดความสนใจ หากนักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานด้านแอนิเมชั่นได้ด้วยตัวเองยิ่งจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ  เห็นความสำคัญของตัวเองและผู้อื่น  เป็นผลงานที่จะทำให้นักเรียนสามารถสร้างงานด้านอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)