ผู้สอน
นาย วรวุฒิ เพตาเสน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Office_Word 2007 (ชั้น ม.4/1)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5215

สถานศึกษา

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Office_Word 2007 (ชั้น ม.4/1)