บัญชี​บริหาร​ปโท


ผู้สอน
รศ.ดร. สาคร กล้าหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บัญชี​บริหาร​ปโท

Class ID
52182

Class Code
บธ3090110

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

การเสนอข้อมูลเพื่อตัดสินใจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)