ชั้นเรียนวิชาภาษาไทย ม.ปลาย 2/2555 กศน.อำเภอนาตาล

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์ วิชาภาษาไทย  ประจำภาคเรียนที่ 2/2555  เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาตาล