ผู้สอน
นาย สุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การเมืองและนโยบายสาธารณะ(การก่อตัวของประเด็นปัญหา)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5231

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

การก่อตัวของประเด็นปัญหา