homeการเมืองและนโยบายสาธารณะ(การก่อตัวของประเด็นปัญหา)
personperson_add
การเมืองและนโยบายสาธารณะ(การก่อตัวของประเด็นปัญหา)

ผู้สอน
นาย สุพจน์ วงค์จันทร์เสือ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเมืองและนโยบายสาธารณะ(การก่อตัวของประเด็นปัญหา)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5231

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การก่อตัวของประเด็นปัญหา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)