ผู้สอน
พระอธิการ วิรัตน์ ราเซอร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

รัฐศาศาตร์การปกครอง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5233

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ขอเชิญเพื่อนๆทุกท่านเข้ามาสู่ห้องเรียนออนไลน์ได้เลย