ผู้สอน
นาย รุ่งรวิน ทรงธนศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5234

สถานศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ปวช.1  ให้ผู้เรียนได้รู้ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย