homeวิชาภาษาไทย
personperson_add
วิชาภาษาไทย

ผู้สอน
นาย รุ่งรวิน ทรงธนศักดิ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5234

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ปวช.1  ให้ผู้เรียนได้รู้ เกี่ยวกับวิชาภาษาไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)