ผู้สอน
นางสาว ณิชานันท์ ริรอม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

บทที่ 7 การพยากรณ์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5236

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายงานกลุ่ม