homeรัฐศาสตร์การปกครองห้อง1
person
รัฐศาสตร์การปกครองห้อง1

ผู้สอน
นางสาว ดรรชนี จันทร์จิต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
รัฐศาสตร์การปกครองห้อง1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5242

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รัฐศาสตร์การปกครอง ห้อง 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)