homeการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
person
การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

ผู้สอน
อาจารย์ พีรณัฎฐ์ ยาทิพย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5245

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำอธิบายวิชา
  • ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านการเงินที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของบุคคลทั่วไป วิธีการทำงบประมาณรายรับรายจ่ายส่วนบุคคลและครอบครัว การออม การลงทุน การซื้อสินค้าผ่อนส่ง การลงทุนในที่อยู่อาศัย การประกันภัยต่าง ๆ รวมทั้งบทบาทสถาบันการเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเงินของบุคคล

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)