homeการวางแผนการศึกษา
personperson_add
การวางแผนการศึกษา

ผู้สอน
person
รศ.ดร. โกสุม สายใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวางแผนการศึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5255

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)