homeการวางแผนการศึกษา
person
การวางแผนการศึกษา

ผู้สอน
รศ.ดร. โกสุม สายใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 12 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวางแผนการศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5255

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการศึกษาสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)