homeหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
personperson_add
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

ผู้สอน
person
นาย อัมพร ปัญญา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5260

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารองค์กร วางแผน พัฒนา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)