ผู้สอน
นางสาว กาญจนา ศิริพฤฒิกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาหลักการจัดการ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5263

สถานศึกษา

วิทยาลัยราชพฤกษ์


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาหลักการจัดการ