kS01 สุนทรีย์ 1/63 (อาทิต บ่ายโมง)


ผู้สอน
ไม่ต้องใส่ 00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
kS01 สุนทรีย์ 1/63 (อาทิต บ่ายโมง)

Class ID
52677

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

วิชาสุนทรียศาสตร์ ภาคกศบท


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)