66 วิชา การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องงานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2218.121 คอมพ์


ผู้สอน
Aj.Renuka Kunchamnan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
66 วิชา การใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปเพื่องงานธุรกิจ กลุ่มเรียน สฎ.2218.121 คอมพ์

Class ID
52679

Class Code
BIS0609

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คำอธิบายวิชา

ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่จำเป็นสำหรับธุรกิจใช้ในปัจจุบัน ในการสนับสนุนงานด้าน การจัดเอกสาร งานนำเสนอ การจัดการข้อมูล การออกแบบเอกสารทางธุรกิจ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)