homeขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร
person
ขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร

ผู้สอน
นาย วิชิต บุญสนอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ขอบข่ายการศึกษารัฐประศาสนศาสตร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
5276

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนักศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)