homelสังคมและสิ่งแวดล้อม
personperson_add
lสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
person
นางสาว วรรณวิมล จงจรวยสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
lสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของวิชา (Class ID)
5280

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความหมายของสังคม   มนุษย์คนแรกของโลก   ความหมายของสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   มลภาวะของสิ่งแวดล้อม   รูปแบบการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาาจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)