homelสังคมและสิ่งแวดล้อม
personperson_add
lสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
person
นางสาว วรรณวิมล จงจรวยสกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
lสังคมและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
5280

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของสังคม   มนุษย์คนแรกของโลก   ความหมายของสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   มลภาวะของสิ่งแวดล้อม   รูปแบบการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาาจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.