เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

lสังคมและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ความหมายของสังคม   มนุษย์คนแรกของโลก   ความหมายของสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน   มลภาวะของสิ่งแวดล้อม   รูปแบบการพัฒนาทางเทคโนโลยี การพัฒนาาจริยธรรมทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี