เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Computer Graphics for Advertising

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับการโฆษณา
  คณะ นิเทศศาสตร์
  ภาควิชา การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  หน่วยกิต 3 (2-2-5)