homePrinciples of Marketing
person
Principles of Marketing

ผู้สอน
ธันยา ช่วยประดิษฐ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
Principles of Marketing

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
529

สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

เป็นชั้นเรียนสำหรับ นศ.การตลาดปี 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)