พุธ เช้า กลุ่ม 09 วิชาก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2563


ผู้สอน
miss nantana rattanachai
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 1 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
พุธ เช้า กลุ่ม 09 วิชาก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ 2/2563

Class ID
52908

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
คำอธิบายวิชา

.


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)