เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 2/1  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม  อำเภอสุวรรณภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด