มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

คำอธิบายชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่2/2  โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม