วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(พฤหัส-บ่าย-2-63-ปกติ)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(พฤหัส-บ่าย-2-63-ปกติ)

Class ID
52960

Class Code
วท 6001105 : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(พฤหัส-บ่าย-2-63-ปกติ)

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
คำอธิบายวิชา

ความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการวิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ วิธีการและแนวทางของระบบหลายโปรแกรม การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลแนวคิดระบบปฏิบัติการแบบใหม่


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)